Leasing samochodów, leasing maszyn

Leasing Rybnik

Leasing - 3 krokiLeasing w pytaniachLeasing a kredytKredyt - 3 kroki
 


Kontakt z doradcą
Marek Popek
tel 508 117 007
tel 32 422 91 21
Michał Okrasiński
tel 508 117 008
tel 32 422 91 21
rzetelna firma

Leasing Rybnik

Leasing - wymagane dokumenty rejestrowe

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą:

 • wpis do ewidencji działalności gospodaczej
 • NIP
 • REGON
 • kserokopia dowodu osobistego

Spółka cywilna:

 • wpis do ewidencji działalności gospodaczej każdego wspólnika
 • NIP
 • REGON
 • kserokopia dowodu osobistego każdego wspólnika
 • umowa spółki cywilnej

Spółka jawna:

 • odpis z rejestru KRS nie starszy niż 3 miesiące
 • NIP
 • REGON
 • umowa spółki jawnej
 • kserokopia dowodu osobistego każdego wspólnika

Spółki prawa handlowego (Sp. z o.o. i S.A.):

 • odpis z rejestru KRS nie starszy niż 3 miesiące
 • NIP
 • REGON
 • umowa spółki w formie aktu notarialnego
 • kserokopie dowoduów osobistych reprezentantów
   
partnerzy