Leasing samochodów, leasing maszyn

Leasing Rybnik

Leasing - 3 krokiLeasing w pytaniachLeasing a kredytKredyt - 3 kroki
 


Kontakt z doradcą
Marek Popek
tel 508 117 007
tel 32 422 91 21
Michał Okrasiński
tel 508 117 008
tel 32 422 91 21
rzetelna firma

Leasing Rybnik

Co to jest leasing

Leasing - to forma finansowania śródków trwałych pozwalająca na korzystanie z nich bez konieczności ich bezpośredniego zakupu. Struktura budowy leasingu zawiera w sobie elementy wynajmu jak i kredytu. Z jednej strony Korzystający użytkuje przedmiot który nie jest jego własnością, z drugiej strony reguluje zobowiązania w postaci comiesięcznych rat za używanie przedmiotu leasingu, spłacając zarazem jego wartość.

Leasing operacyjny - jest formą lesingu w ramach którego przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe natomiast stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego. Po zakończeniu umowy Korzystającemu przysługuje prawo nabycia przedmiotu leasingu.

Leasing finansowy - to leasing w którym przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla Korzystającego część finansowa rat leasingowych. Po zakończeniu umowy Korzystający ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu.

   
partnerzy