Leasing samochodów, leasing maszyn

Leasing Rybnik

Leasing - 3 krokiLeasing w pytaniachLeasing a kredytKredyt - 3 kroki
 


Kontakt z doradcą
Marek Popek
tel 508 117 007
tel 32 422 91 21
weź leasing online

rzetelna firma

Leasing Rybnik

Co to jest leasing

Leasing - to forma finansowania śródków trwałych pozwalająca na korzystanie z nich bez konieczności ich bezpośredniego zakupu. Struktura budowy leasingu zawiera w sobie elementy wynajmu jak i kredytu. Z jednej strony Korzystający użytkuje przedmiot który nie jest jego własnością, z drugiej strony reguluje zobowiązania w postaci comiesięcznych rat za używanie przedmiotu leasingu, spłacając zarazem jego wartość.

Leasing operacyjny - jest formą lesingu w ramach którego przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Raty leasingowe natomiast stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego. Po zakończeniu umowy Korzystającemu przysługuje prawo nabycia przedmiotu leasingu.

Leasing finansowy - to leasing w którym przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla Korzystającego część finansowa rat leasingowych. Po zakończeniu umowy Korzystający ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności przedmiotu.

   
partnerzy