Leasing samochodów, leasing maszyn

Leasing Rybnik

Leasing - 3 krokiLeasing w pytaniachLeasing a kredytKredyt - 3 kroki
 


Kontakt z doradcą
Marek Popek
tel 508 117 007
tel 32 422 91 21
Michał Okrasiński
tel 508 117 008
tel 32 422 91 21
rzetelna firma

Leasing Rybnik

Leasing finansowy

Leasing finansowy - to leasing w którym przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla Korzystającego część finansowa rat leasingowych.

Leasing finansowy najczęściej dotyczy całej nieruchomości wraz z gruntem. Raty wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu finansowego podzielone są na część kapitałową i część finansową (odsetkową). Ta ostatnia z punktu widzenia podatkowego jest kosztem uzyskania przychodu dla Korzystającego (leasingobiorcy).

Istnieje możliwość dowolnego podziału rat wynagrodzenia na część kapitałową i odsetkową, tak aby np. w okresach gdy nie ma potrzeby obniżenia podstawy opodatkowania u korzystającego większą cześć raty wynagrodzenia stanowiła część kapitałowa. Natomiast w okresie gdy oczekuje się obniżenia podstawy opodatkowania większą cześć raty stanowić może część odsetkowa.

Główne cechy umowy leasingu finansowego:

  • Umowa zawarta na czas określony, brak jest określonego w przepisach minimalnego okresu leasingu.
  • Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego i jest przez niego amortyzowany.
  • Koszt uzyskania przychodów stanowią: części odsetkowe rat leasingowych, amortyzacja naniesień (budynki, budowle, urządzenia), koszty eksploatacji.
  • VAT (22%) naliczony-płatny z góry po podpisaniu umowy leasingu określony od sumy wszystkich rat wynagrodzenia. Podatek VAT podlega rozliczeniu przez Korzystającego na zasadach ogólnych.
   
partnerzy