Leasing samochodów, leasing maszyn

Leasing Rybnik

Leasing - 3 krokiLeasing w pytaniachLeasing a kredytKredyt - 3 kroki
 


Kontakt z doradcą
Marek Popek
tel 508 117 007
tel 32 422 91 21
weź leasing online

rzetelna firma

Leasing Rybnik

Leasing finansowy

Leasing finansowy - to leasing w którym przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych Korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla Korzystającego część finansowa rat leasingowych.

Leasing finansowy najczęściej dotyczy całej nieruchomości wraz z gruntem. Raty wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu finansowego podzielone są na część kapitałową i część finansową (odsetkową). Ta ostatnia z punktu widzenia podatkowego jest kosztem uzyskania przychodu dla Korzystającego (leasingobiorcy).

Istnieje możliwość dowolnego podziału rat wynagrodzenia na część kapitałową i odsetkową, tak aby np. w okresach gdy nie ma potrzeby obniżenia podstawy opodatkowania u korzystającego większą cześć raty wynagrodzenia stanowiła część kapitałowa. Natomiast w okresie gdy oczekuje się obniżenia podstawy opodatkowania większą cześć raty stanowić może część odsetkowa.

Główne cechy umowy leasingu finansowego:

  • Umowa zawarta na czas określony, brak jest określonego w przepisach minimalnego okresu leasingu.
  • Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego i jest przez niego amortyzowany.
  • Koszt uzyskania przychodów stanowią: części odsetkowe rat leasingowych, amortyzacja naniesień (budynki, budowle, urządzenia), koszty eksploatacji.
  • VAT (22%) naliczony-płatny z góry po podpisaniu umowy leasingu określony od sumy wszystkich rat wynagrodzenia. Podatek VAT podlega rozliczeniu przez Korzystającego na zasadach ogólnych.
   
partnerzy