Leasing samochodów, leasing maszyn

Leasing Rybnik

Leasing - 3 krokiLeasing w pytaniachLeasing a kredytKredyt - 3 kroki
 


Kontakt z doradcą
Marek Popek
tel 508 117 007
tel 32 422 91 21
Michał Okrasiński
tel 508 117 008
tel 32 422 91 21
rzetelna firma

Leasing Rybnik

Leasing w pytaniach

 1. Kto jest właścicielem przedmiotu w trakcie trwania umowy leasingu?
  Właścicielem przedmiotu leasingu w całym okresie trwania umowy jest finansujący.
 2. Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych związanych z leasingowanym przedmiotem?

  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje:

  • w przypadku leasingu operacyjnego – finansujący
  • w przypadku leasingu finansowanego – korzystający
 3. Co jest kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego?

  Kosztem uzyskania przychodów dla korzystającego są:

  • w leasingu operacyjnym - wszystkie raty leasingowe ( bez VAT )
  • w leasingu finansowanym - część finansowa rat leasingowych ( bez VAT ) i amortyzacja przedmiotu
 4. Co jest zabezpieczeniem umowy leasingu?
  Standardowym zabezpieczeniem umowy jest weksel wystawiony przez korzystającego, jak również przedmiot leasingu, którego właścicielem jest Millennium Leasing. W przypadkach indywidualnych możliwe są inne zabezpieczenia uzależnione od oceny zdolności kredytowej Klienta przez Millennium Leasing oraz oceny przedmiotu leasingu.
 5. Jakie występują możliwości zakończenia umowy leasingu?

  Po zakończeniu umowy korzystającemu przysługuje prawo do:

  • w przypadku leasingu finansowanego:
   • zawarcia umowy przeniesienia własności za symboliczną opłatę,
  • w przypadku leasingu operacyjnego
   • przedłużenia umowy zgodnie z aktualną ofertą BEL Leasing *,
   • nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu,
   • wskazania nabywcy, który odkupi przedmiot za cenę rynkową. Wówczas nadwyżka ceny rynkowej nad wartość resztową (określoną w umowie leasingu) zwracana jest Klientowi lub zaliczana na poczet rat nowej umowy leasingu.

  * na podstawie wyliczenia rat, przyjmując określoną w umowie leasingu wartość resztową.

 6. Jak ubezpieczany jest przedmiot leasingu?
  • Oferta Millennium Leasing obejmuje ubezpieczenie przedmiotu leasingu w pełnym zakresie w całym okresie trwania umowy leasingu, zarówno w przypadku pojazdów ( AC, OC, NNW, KR, ASSISTANCE ) jak i innych przedmiotów.
    
  • W indywidualnych przypadkach korzystający może, po uzgodnieniu z Millennium Leasing, samodzielnie dokonać ubezpieczenia przedmiotu leasingu na warunkach i w Towarzystwie Ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez Millennium Leasing ( standardowo: PZU, WARTA, HESTIA, ALLIANZ ).

   
partnerzy