Leasing samochodów, leasing maszyn

Leasing Rybnik

Leasing - 3 krokiLeasing w pytaniachLeasing a kredytKredyt - 3 kroki
 


Kontakt z doradcą
Marek Popek
tel 508 117 007
tel 32 422 91 21
Michał Okrasiński
tel 508 117 008
tel 32 422 91 21
rzetelna firma

Leasing Rybnik

Leasing a kredyt

  LEASING KREDYT
Finansowanie inwestycji nawet do 100% do 80%
VAT płatny w ratach płatny z góry
Podatek dochodowy Raty - koszt uzyskania przychodu Kosztem są tylko odsetki i amortyzacja
Zabezpieczenia Przedmiot podstawowym zabezpieczeniem Wartość zabezpieczenia znacznie przekraczająca wartośc kredytu
Procesy decyzyjne Proste, oparte głownie na przedmiocie Większy zakres wymaganych dokumentów
Obciążenia miesięczne Elastyczne, dopasowane do możliwości i potrzeb klienta Zgodnie ze spłatą kapitału
Ubezpieczenie Korzystne warunki umów generalnych z ubezpieczycielami, płatne w ratach Płatne z góry lub kwartalnie
Inne opłaty i prowizje Brak Różne formy prowizji (za rozpatrzenie wniosku, handlowe, za ryzyko)
 • leasing, w porównaniu z kredytem, zwykle charakteryzuje się uproszczoną procedurą akceptacji klientów, 
 • w przypadku leasingu istnieje możliwość dostosowania struktury rat leasingowych do indywidualnych potrzeb Korzystających, np. sezonowych przychodów,
 • leasing operacyjny pozwala na optymalizację bieżącej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, gdyż w przeciwieństwie do kredytu wszystkie raty leasingowe są dla korzystającego kosztem uzyskania przychodów, 
 • finansujący, będąc właścicielem przedmiotu w całym okresie trwania umowy dokonuje jego ubezpieczenia. Z uwagi na dużą skalę działalności i stałą współpracę z ubezpieczycielami finansujący oferuje Korzystającym korzystne stawki ubezpieczenia, 
  a także może pomóc przy likwidacji szkody; 
 • pod względem zabezpieczenia transakcji leasing wydaje się być łatwiejszym i dogodniejszym sposobem finansowania dla Klientów, gdyż standardowym zabezpieczeniem umowy jest weksel wystawiony przez Korzystającego, 
 • w przypadku wystąpienia problemów finansowych u Korzystającego możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków Korzystającego na osobę trzecią, zaakceptowaną przez finansującego, 
 • leasing operacyjny - "Niska Rata", w odróżnieniu od kredytu, pozwala na:

- spłatę tylko części wartości kapitałowej przedmiotu i uzyskanie mniejszych miesięcznych obciążeń finansowych,

- użytkowanie przedmiotów bez konieczności ich zakupu po okresie leasingu,

 • ponadto w przypadku leasingu samochodów osobowych o wartości netto powyżej 20 tys. EUR, Korzystający zyskuje dodatkową korzyść, poprzez możliwość zaliczenia rat leasingowych w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodu. 
  Jest to korzystniejsze w porównaniu do zakupu za gotówkę lub w kredycie, gdzie Korzystający musiałby dokonywać odpisów amortyzacyjnych (zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu) ograniczonych limitem 20 tys. EUR.
   
partnerzy